Skip to main content
First page

Post-war Slovene emigrants to Britain tell their stories

By December 16, 2020No Comments

Valentin Mohar and Ivan Lavrič, post-war Slovene refugees who emigrated to Britain, tell their stories in video interviews recorded by ŠCNR (Študijski center za narodno spravo). Both were long-time members of the British-Slovene Society.

The interviews were recorded in Slovene in 2011 and distributed now by ŠCNR. Click on these links:   

https://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/valentin-mohar/
https://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/12/ivan-lavric/

Commentary by ŠCNR:

To je pripoved dveh pričevalcev iz Loškega Potoka, Ivana in Valentina, ki ju je zaradi razmer po koncu druge svetovne vojne pot vodila iz rodne Slovenije v Anglijo. Odstrla nam bosta pogled na dogajanje med vojno, delovanje v primorski varnostni straži in večmesečno bivanje po italijanskih taboriščih.