Skip to main content
First page

Summer course of Slovene for children on ZOOM

By April 16, 2021No Comments

See below information about a course of Slovene for children (aged 10 to 14 years) of Slovene origin living abroad, which will take place on ZOOM between 25 and 31 July 2021. Organised by the Slovenian Ministry of Education.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti in Zavod RS za šolstvo bosta v času od 25. do 31. 7. 2021 v spletnem orodju ZOOM organizirala Poletno šolo slovenščine, ki je namenjena otrokom in mladostnikom slovenskega porekla iz tujine (starost od 10 do 14 let). Pokrovitelj in financer šole je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.

Prijavna dokumentacija (Informacija o Poletni šoli slovenščine v letu 2021, prijavni postopek, pogoji in kriteriji izbora ter povezava na e-prijavnico) je objavljena na spletni strani Stičišče: https://www.zrss.si/mednarodno-sodelovanje/slovenci-izven-meja/slovenci-po-svetu-sticisce/poletna-sola/.

Rok za prijavo je 15. 5. 2021.