Skip to main content
First page

Subsidised courses for Slovenes to improve their knowledge of the language

By January 18, 2022No Comments

Urad za Slovence po svetu sporoča, da so v spomladanskem semestru študijskega leta 2021/22 ponovno na voljo štipendije za tečaje slovenščine, namenjene Slovencem, ki živijo v zamejstvu in po svetu. Na voljo so štipendije za naslednje tečaje:

Naj živi slovenščina!